Information


TÄVLINGSORGANISATION
Tävlingsledare: Jessica Linnman
Bitr. Tävlingsledare: Mats Hedlund
Tävlingssekreterare och kassör: Joakim Linnman och Siv Olsson
Prisansvarig: Matts och Olof Johansson
SvSF-Representant: Stefan Jakobsson
Pressansvarig: Jessica Linnman
Jury: Anslås på tävlingsdagen

ANMÄLAN OCH BETALNING
Anmälan görs föreningsvis på Sala Skyttegilles hemsida och ska vara inskickad senast 31 juli. Om föreningen inte har möjlighet att anmäla via hemsidan finns möjlighet att fylla i och skriva ut en blankett och skicka via e-post eller brev.
Förbundslagsanmälan skall vara arrangören tillhanda senast den 14 augusti och sker via e-post till arrangören.

Avgift: Individuellt: 250 kronor per tävling.
Förbundslag: 250 kronor per lag och tävling.
Föreningslag: 200 kronor per lag och tävling.
Individuell efteranmälan kan ske i mån av plats dock med förhöjd avgift från och med 1 augusti (400 kr)

Inbetalning skall ske föreningsvis i samband med anmälan och ska vara arrangören tillhanda senast 31 juli. Plusgiro: 37 20 69-5 Sala Skyttegille. Märk betalningen med SM2010 och föreningens namn.

GEVÄRSSKYTTEKORT OCH AKTIVITETSKORT
Är obligatoriska för deltagande och skall uppges i anmälan och visas upp vid tävlingarna.

VAPENKONTROLL 
Vapenkontroll är obligatorisk och skall ske före första start. Stickprovskontroll kommer att genomföras. Obligatorisk vapenkontroll av samtliga finalskyttar kommer att ske. Vapenservice finns tillgänglig vid skjutbanan i anslutning till vapenkontrollen. Säkerhetspropp och -magasin är som vanligt obligatoriskt och naturligtvis ett krav under SM. Detta kommer att kontrolleras bland annat vid vapenkontrollen.

Öppettider: Fredag: 16:00 - 20:00
Lördag: från 06:15
Söndag: från 06:15

INSKJUTNING

Ingen möjlighet till inskjutning då vi ej får skjuta på banan på fredagar.

SERVERING
Servering kommer att finnas tillgänglig under tävlingsdagarna. Lunch kommer att serveras lördag och söndag kl 11:00 - 14:00 mot en avgift av 70 kr och förbeställs i samband med anmälan.

STARTLISTOR OCH RESULTAT
Startlistor kommer att publiceras på www.salaskyttegille.se samt www.skyttesport.se.efter anmälan kommit in. Resultat kommer att uppdateras regelbundet under tävlingsdagarna via hemsidan www. salaskyttegille.se samt www.skyttesport.se Fullständiga resultatlistor samt bilder från tävlingarna kommer att publiceras på hemsidorna efter varje tävling. Dessutom kommer det att finnas livesändningar och kontinuerlig uppdatering av bilder och nyheter under tävlingsdagarna på www.salaskyttegille.se.

INFORMATION OCH FÖRFRÅGNINGAR

Hemsida:
E-post: info@salaskyttegille.se
Telefon: Jessica Linnman 0703-59 21 13    Bernt Linnman 0701-55 38 38

150-ÅRSJUBILEUM
Svenska skytterörelsen firar 150 år under 2010 och därför kommer de tre första i de individuella mästerskapen belönas med en specialdesignad jubileumsmedalj.

Uppdaterad
den 19 augusti 2010 12:11
Skribent
Joakim Linnman
Tävlingsledare
Jessica Linnman
Telefon: 070-3592113
Sponsorer